Lightweight propeller blades

Lightweight propeller blades with 5 mm hole

Size
Ø 50 - 100 mm

Lightweight stainless steel propeller blades with 5 mm hole

Available sizes diameter Hole diameter Part number
50 mm propeller blade 5 mm D01/004050
70 mm propeller blade 5 mm D01/004070
100 mm propeller blade 5 mm D01/004100

Consultation