Mahlsystem aus Polyurethan

Mahlsystem bestehend aus Mahlkammer und Mahlrotor aus Polyurethan

Volumen
0,05 - 2 Liter

Mahlsystem bestehend aus Mahlkammer und Mahlrotor aus Polyurethan für Perlmühlen DISPERMAT® SL

Das Mahlsystem (Mahlkammer und Mahlrotor) der Perlmühlen DISPERMAT® SL besteht aus verschleißfestem, hochlegiertem Edelstahl. Optional ist das Mahlsystem auch lieferbar in Polyurethan.

Mahlsysteme Mahlkammervolumen Artikelnummer
für DISPERMAT® SL5 Perlmühlen 0,05 Liter D06M/MK005-P
für DISPERMAT® SL12 Perlmühlen 0,125 Liter D06M/MK012-P
für DISPERMAT® SL25 Perlmühlen 0,25 Liter D06M/MK025-P
für DISPERMAT® SL50 Perlmühlen 0,5 Liter D06M/MK050-P
für DISPERMAT® SL100 Perlmühlen 1 Liter D06M/MK100-P
für DISPERMAT® SL200 Perlmühlen 2 Liter D06M/MK200-P

Beratung